Resolución definitiva Comité Electoral 6/10/2020 (texto completo)